Trimo Serbia
LinkedInEnglishKontaktiPočetnaPovećaj razmak između redovaPovećaj fontŠtampaj
Pomoć i podrška Pošaljite upit Telefon +381 22 480 100
Aktuelne teme
Novi proizvodni pogon Anthura Kočani
Novi projekti Novi projekti

Zakonsko obaveštenje


Naš internet-sajt Trima d.d. (u daljem tekstu nazivan Trimo) dizajniran je radi davanja opštih informacija o Trimu i njigovim proizvodima i uslugama.

Pristup bilo kojoj ideji na Trimovom internet-sajtu znači da su sve zabrane i uslovi navedeni ovde prihvaćeni. Ukoliko se osoba ne slaže i ne prihvata ih, molimo je da ne ulazi na ove stranice. Posećivanje našeg internet-sajta s vremena na vreme i ponovno proveravanje važećih uslova se preporučuje, jer su oni pravno obavezujući.

Sve informacije i podaci dostupni su korisnicima Trimovog internet-sajta samo u informativne svrhe i  nema mogućnosti za pravne konsekvence, osim onih u slučaju gde je to eksplicitno navedeno.

Sve informacije o kompaniji i njenim proizvodima i uslugama koje su na internet-sajtu kompanije, ne predstavljaju formalnu ponudu proizvoda i usluga.

Oficijelne ili formalne informacije o kompaniji, njenim proizvodima i uslugama, kao i poslovanju kompanije, mogu da se razlikuju od informacija na internet-sajtu kompanije.

Trimova politika je da poštuje važeća prava, koja se odnose na intelektualno vlasništvo trećih strana. Sve informacije o proizvodima, dostupne korisniku Trimovog internet-sajta, predstavljaju samo opšte informacije o postojanju određenog proizvoda koji je naveden u okviru širokog asortimana Trimo proizvoda.

Spominjanje proizvoda na Trimovom internet-sajtu ne znači da Trimo zaista prodaje i/ili nudi određeni proizvod na prostoru koji ili zanima korisnika internet-sajta ili sa kog osoba ima pristup internet-sajtu. Posetilac mora da kontaktira Trimo i/ili njemu pridružene kompanije ili ogranke, da bi saznao da li Trimo zaista plasira ili prodaje neki proizvod koji tog korisnika interesuje na geografskom području za koje je korisnik zainteresovan.

Neke informacije na internet-sajtu Trima sadrže opšte podatke o proizvodima. Svrha tih informacija je uopšteno predstavljanje proizvoda i te informacije sadrže samo opšte podatke. Nijedna od informacija o određenom proizvodu na Trimovom internet-sajtu nije napisana u svrhu davanja profesionalnih saveta ili uputstava za upotrebu Trimovih proizvoda osim u slučaju da je drugačije navedeno.

Svojim sveobuhvatnim internet-sajtom, Trimo je uvek činio i činiće sve što može da osigura da su objavljene informacije tačne i da su podaci ažurni, ali Trimo ne prihvata odgovornost za tačnost i integritet informacija. Trimo može u bilo kom trenutku da promeni sadržaj ovog internet-sajta na bilo koji način, bez obzira na razlog, i bez prethodnog obaveštenja. Svi korisnici čitaju objavljene sadržaje za sopstveni račun. Ni Trimo, ni neko drugo pravno ili fizičko lice, koje sarađuje na formiranju ili u izradi ovog internet-sajta, ne može ni u kom slučaju da se smatra odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi proizašla iz, ili bila povezana sa postojanjem, pristupom, upotrebom i/ili nemogućnošću korišćenja ovog internet-sajta ili informacija na ovom internet-sajtu, ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njegovom sadržaju.

Internet-sajt takođe sadrži informacije o trećoj strani i povezan je sa internet-sajtom treće strane. Gde god da je to, prema našoj proceni, praktično, tako je i obeleženo. Trimo, međutim, nije upoznat sa sadržajem informacija koje se nalaze na internet-sajtovima trećih strana, i, stoga, ne preuzima odgovornost za njihove informacije koje su prikazane.

Sve informacije i slike objavljene na Trimovom internet-sajtu su, unutar okvira dozvoljenih zakonom, podložne zaštiti prava na umnožavanje ili bilo kom drugom vidu zaštite intelektualne svojine. Dokumenti koji su objavljeni na ovom internet-sajtu mogu da se reprodukuju samo u nekomercijalne svrhe, uz ostajanje na snazi svih anavedenih upozorenja u vezi sa zaštitom prava na umnožavanje ili drugih prava. Zabranjeno je kopiranje, duplikacija ili distribucija dokumenata u komercijalne svrhe. Zaštitni znakovi i robne marke koje se pojavljuju na ovom sajtu su ili registrovani Trimovi zaštitni znakovi ili Trimo ima pravo da ih upotrebljava.

Svaki posetilac Trimovog internet-sajta može da odgovori sa bilo kojom mogućom informacijom, ali Trimo neće preuzimati odgovornost u vezi sa njom. Posetioci se upozoravaju da će u takvim slučajevima, te informacije da budu posmatrane kao nepoverljive i nezaštićene, osim ukoliko se ne navede drukčije. Na taj način, Trimo zadržava pravo da slobodno upotrebljava, kopira i otkriva informacije drugima bez ikakvih ograničenja i bez potrebe da navodi izvore. Trimo zadržava i pravo da upotrebljava ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike koje su ili predmet ovih informacija, ili će da budu uključene u takve informacije. Trimo će, u skladu sa sopstvenom procenom, da upotrebljava ove informacije u bilo kakvu svrhu.

Trimo zadržava pravo da menja sadržaj ovog internet-sajta u bilo koje vreme i za bilo koje ciljeve, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Trimo ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice takvih promena.


Zaštita privatnosti

Ovom izjavom, Trimo demonstrira svoju posvećenost zaštiti privatnosti. Naš sistem prikupljanja i širenja internet-sajt informacija opisan je u donjem tekstu.

Osnovne informacije koriste se za čuvanje podataka iz popunjenih e-obrazaca na našem internet-sajtu i za čuvanje podataka o pristupu određenim sadržajima na našem internet-sajtu. Posetioci preuzimaju isključivu odgovornost za kredibilitet ličnih podataka i informacija za kontakt. Kontaktne informacije se koriste za uspostavljanje veze sa posetiocem, kad god je to neophodno. Lični podaci i kontaktne informacije ne mogu da se upotrebljavaju u bilo kakve druge svrhe i ne mogu da budu otkrivene trećoj strani.


Vaša IP-adresa mogla bi da bude upotrebljena kada se ustanovljavaju problemi sa serverom i kada se prave promene na internet-sajtu.

Neki delovi Trimovog internet-sajta ponekad ostavljaju određene informacije, takozvane “kolačiće (cookies)”, u posetiočevom kompjuteru. Kolačići, kao i neke druge metode merenja posete internet-sajtu, obezbeđuju informacije o učestalosti poseta određenim stranicama na našem internet-sajtu. Ova tehnologija ne prikuplja lične informacije o pojedinačnom posetiocu sajta; takve informacije čuvaju se samo u jedinstvenoj formi. Svrha ove tehnologije i informacije koje se obezbeđuju služe poboljšanju našeg internet-sajta i za čuvanje nekih kontaktnih informacija i ličnih podataka za sledeće posete našem internet-sajtu.

Naš internet-sajt takođe sadrži linkove drugih internet-sajtova. Trimo ne prihvata nikakvu odgovornost za zaštitu privatnosti i za sadržaj tih drugih internet-sajtova.